Przesłuchania do orkiestry – muzyk solista KONTRABASISTA

FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE OGŁASZA PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY NA STANOWISKO:

muzyk solista KONTRABASISTA

Przesłuchania odbędą się:
28 czerwca 2022 r. o godz. 10:30
w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, ul. Chopina 30.
Zgłoszenia prosimy kierować do 24 czerwca 2022 r.  do godz. 12:00 na adres:
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego, 35-959 Rzeszów, ul. Chopina 30
lub pocztą elektroniczną:   kadry@filharmonia.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań można uzyskać
na stronie internetowej: www.filharmonia.rzeszow.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Do zgłoszenia prosimy dołączyć życiorys i opis działalności artystycznej z wyszczególnieniem współpracy z zespołami orkiestrowymi.
 2. Filharmonia może zapewnić akompaniatora, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
 3. Istnieje możliwość pobrania materiału nutowego w ramach przesłuchania ze „Studiów orkiestrowych” (plik do pobrania na dole strony).
 4. Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i pobytu kandydata.
 5. Komisja zastrzega sobie możliwość wyboru utworów z programu przesłuchań i skracania czasu ich wykonania.

PROGRAM PRZESŁUCHANIA:

Etap 1.              
Utwory na kontrabas

 1. Koncert klasyczny – część I z kadencją i część II z kadencją
  – K. D. von Dittersdorf     
  lub
   – J. B. Vanhal
 1. Utwór na kontrabas solo

– do wyboru jeden z tańców z dowolnej suity wiolonczelowej
J. S. Bach
lub
– z suity na kontrabas solo H. Fryba

Etap 2.             
Studia orkiestrowe
W. A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara
W. A. Mozart – Symfonia g-moll Nr 40 KV550
L. van Beethoven – Symfonia Nr 5
L. van Beethoven – Symfonia Nr 7
H. Berlioz – Symfonia Fantastyczna
G. Mahler – Symfonia Nr 1
I. Strawiński – Pulcinella
G. Verdi – Uwertura do opery Otello