Dyrekcja

Prof. Marta Katarzyna Wierzbieniec

Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
chórmistrz – dyrygent, nauczyciel akademicki.

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w 1988 r.), Chórmistrzowskich Studiów Podyplomowych w Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy (1992 r.), Emisji Głosu (1998 r.), Szkoły Sztuki Chóralnej w St. Moritz (Szwajcaria – 1989, 1990 r.), Kursów chórmistrzowskich w Stuttgarcie (Niemcy) i Koksijde (Belgia). W latach 1985 – 1987 stypendystka Ministra Kultury i Sztuki.

W 1987 r. podjęła pracę w Katedrze Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, którą w 2001 roku przekształcono
w Uniwersytet Rzeszowski – gdzie pracuje nadal, obecnie jako profesor zwyczajny. Po kolejnych awansach zawodowych (1994 r. – stopień doktora, 1999 r. – habilitacja) otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych (2004 r.) Przez szereg lat prowadziła studencki Chór Kameralny, z którym zdobyła wiele nagród
i wyróżnień, m.in. w Szwecji, na Słowacji a także m.in. w Legnicy, Olsztynie, Wrocławiu, Myślenicach. Z Chórem rzeszowskiej  Uczelni współpracowała przez wiele lat     z Filharmonią w Rzeszowie, przygotowując zespół chóralny do koncertów oratoryjnych. Zrealizowała ponad 250 koncertów chóralnych, które odbywały się w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Belgii, Niemczech, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, na Słowacji i we Włoszech. Wypromowała trójkę doktorów, kilkadziesiąt razy pełniła funkcję recenzenta przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora. Jest autorką kilku artykułów naukowych i recenzji wydawniczych. Wielokrotnie była członkiem różnorodnych gremiów oceniających, m. in. jury konkursów muzycznych, m.in.: w Rzeszowie, Myślenicach, Niepołomicach, Bydgoszczy, a także w Bratysławie (Słowacja), Bukareszcie (Rumunia) i Pradze (Czechy). Ważną dziedziną aktywności M. Wierzbieniec jest propagowanie kultury muzycznej; w latach 1995 – 2006 prowadziła na antenie Polskiego Radia Rzeszów autorską audycję „Plotki z kluczem wiolinowym”. W latach 1999 – 2010 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Była też dyrektorem artystycznym rzeszowskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.  Od 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i Dyrektora Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Obecnie wykonuje także obowiązki szefa artystycznego Filharmonii.  Zadania, które podejmuje wiążą się nie tylko z programowaniem, organizacją i realizacją koncertów, ale dotyczą przede wszystkim profilowania działalności Filharmonii. Z inicjatywy M. Wierzbieniec orkiestra Filharmonii Podkarpackiej nawiązała współpracę m.in. z chórem Wiennermaenergesangverein (Austria), ze środowiskiem muzycznym w Saarbruecken (Niemcy), orkiestrą Filharmonii w Koszycach (Słowacja), czy orkiestrą Filharmonii w Miszkolcu (Węgry). Filharmonia Podkarpacka współpracuje też z zespołami Teatru Opery     i Baletu we Lwowie  oraz z lwowską Orkiestrą Teatru im. Zańkowieckiej, Operą Krakowską, Teatrem Operowym w Koszycach i Pradze. Jest autorką wielu projektów artystycznych, m.in.: cyklu koncertów pod nazwą „Przestrzeń otwarta dla muzyki” i „BOOM”  (Balet, Opera, Operetka, Musical) w Filharmonii! Wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii promuje Województwo Podkarpackie na arenie międzynarodowej; w latach 2009-2019 zespół ten wystąpił m.in. w Austrii, Belgii, Chinach, Czechach, Gruzji, Hiszpanii, na Litwie, w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie oraz we Włoszech i Watykanie prezentując łącznie prawie
40 koncertów. ODZNACZENIA  I  NAGRODY – m.in.:    

– Srebrny Krzyż Zasługi, 2005r.,

– Laur „Przyjaciel Studentów”, 2009r.,

– Medal Honorowy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, 2011r.,

– Medal Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, 2012r.,

– Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2013r.,

– Tytuł Honorowego Podhalańczyka, 2015r.,

– Medal „Gloria Artis”, 2015r.,

– Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2018r.,

– Medal Niepodległości, 2019r.,