KONCERT LAUREATÓW – III Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej

9 lipca 2023r., niedziela, godz. 18:00 
SALA KONCERTOWA FILHARMONII PODKARPACKIEJ

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII PODKARPACKIEJ
PAWEŁ PRZYTOCKI/ ŁUKASZ BOROWICZ –
dyrygent
LAUREACI III EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MUZYKI POLSKIEJ 

Konkurs realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, przy współpracy z Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

  • Koszt udziału: 20 zł

Opis

MISJA, CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU

Główną ideą Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej jest popularyzowanie bogatego dorobku polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie tej, która w naszych czasach jest mniej znana i rzadziej obecna w praktyce koncertowej.

Celem Konkursu jest prezentowanie i promocja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalenie
w świadomości odbiorców znaczenia twórczości polskich kompozytorów, zwłaszcza XIX i XX wieku. Konkurs ma przyczynić się do zaprezentowania szerokiej publiczności utworów na nowo odkrywanych,
a także sprawić, aby owa niesłusznie zaniedbana spuścizna doczekała się należytego opracowania
i nowych edycji. Równie ważnym celem Konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów.

Jest to jedyny konkurs muzyczny poświęcony wyłącznie twórczości kilkudziesięciu polskich kompozytorów i jeden z nielicznych konkursów wykonawczych, w których nie ma ograniczeń ze względu na wiek uczestników. W III. edycji Konkursu uczestnicy mogą budować programy swoich przesłuchań z utworów 60 twórców. Dodatkowo mają możliwość wybrania utworów z dorobku polskich kompozytorów spoza listy konkursowej.

Konkurs odbywa się co dwa lata i może być przeznaczany dla różnych składów wykonawczych. Trzecia edycja wydarzenia odbywa się w dwóch kategoriach – dla pianistów i dla zespołów kameralnych (od duetów po składy sześcioosobowe).

Do prac w Jury zaproszenie przyjęły wybitne osobowości międzynarodowego życia muzycznego. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 2 lipca, a ich zwieńczeniem będzie koncert laureatów wraz z uroczystością przyznania nagród w dniu 9 lipca. W finałach konkursu oraz podczas koncertu laureatów uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego, która wystąpi pod kierownictwem wybitnych polskich dyrygentów: Łukasza Borowicza i Pawła Przytockiego. Koncert laureatów w odsłonie kameralnej powtórzony zostanie
w Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniu 26 września 2023 roku.

Odrębnie w obu kategoriach Konkursu przyznanych zostanie sześć nagród głównych: I nagroda –
20 000 euro, II nagroda – 10 000 euro, III nagroda – 8 000 euro, IV nagroda – 6 000 euro, V nagroda – 4 000 euro, VI nagroda – 2 000 euro, dwa równorzędne wyróżnienia po 1000 euro oraz po 500 euro dla pozostałych finalistów. Ponadto przyznane zostaną regulaminowe nagrody specjalne w wysokości 1000 euro za wykonanie utworów z dorobku jednego z następujących kompozytorów: Antoniego Stolpego, Eugeniusza Pankiewicza, Raula Koczalskiego, Witolda Maliszewskiego i Antoniego Szałowskiego.

W konkursie zostanie również przyznanych ponad 40 pozaregulaminowych nagród specjalnych m.in w postaci koncertów w instytucjach muzycznych w całej Polsce i za granicą. Nagrody specjalne ufundowały instytucje kultury, Instytuty Polskie, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Konkurs stanowi także miejsce spotkań i forum wymiany myśli dla szerokiego grona zainteresowanych muzyką i kulturą. Podczas wydarzenia organizowane są targi wystawców muzycznych i warsztaty dziennikarskie dla młodych adeptów krytyki muzycznej, w tej edycji prowadzone przez redaktor Agatę Kwiecińską.

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej odbywa się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, która od 2019 roku jest współorganizatorem tego wydarzenia. Konkurs finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego, a honorowy patronat objął nad nim Prezydent RP. Konkurs zrzeszony jest w sieci konkursów pianistycznych Alink-Argerich Foundation.

Konkurs jest realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Więcej informacji na stronie: konkursmuzykipolskiej.pl

plakat III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej