JAN KANTY PAWLUŚKIECZ NIESZPORY LUDŹMIERSKIE

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII im. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

RAFAŁ JACEK DELEKTA – dyrygent

SOLIŚCI:
HANNA BANASZAK

BEATA RYBOTYCKA

ELŻBIETA TOWARNICKA

GRZEGORZ TURNAU

ZBIGNIEW WODECKI

JACEK WÓJCICKI

LESZEK ALEKSANDER MOCZULSKI – słowa