WOO, JONG UEK

Muzyka na orkiestrę „Woon Wul”

Koncert skrzypcowy „Bi cheun”

Kwartety Skrzypcowe

DOMINIKA FALGER – skrzypce

WOO, JONG UEK – dyrygent

NOWY POLSKI KWARTET

ORKIESTRA FILHARMONII RZESZOWSKIEJ

(D. Falger, M. Baranowski, L. Bałaban, E. Zaboralski)

Produkcja: SEM Gramophone