List Prezydenta Ukrainy odczytany podczas „Wieczoru solidarności z Narodem Ukraińskim”