BALLADY I ROMANSE – POLSKA MUZYKĄ MALOWANA – 11 września 2022r.