Misterium „PRZERWANE DZIECIŃSTWO” – 9 września 2023r.