Symfonia Dziecięca – koncerty dla małych i dużych Melomanów (dla grup zorganizowanych)

AUDYCJA MUZYCZNA
27 marca 2023r., poniedziałek, godz. 9:00 i 11:00
SALA KAMERALNA FILHARMONII PODKARPACKIEJ

Zespół ARSO Ensemble
w roli animatorki ANNA PODKOŚCIELNA – CYZ

  • Koszt udziału: 15 zł

Opis

„Symfonia Dziecięca – koncerty dla małych i dużych Melomanów“ to interdyscyplinarny projekt obejmujący koncert muzyki klasycznej, interaktywną lekcję muzyki prowadzoną przez animatora oraz warsztaty gry na instrumentach perkusyjnych.

Projekt ma na celu wzbogacenie systemu edukacji poprzez przedsięwzięcie o charakterze artystycznym i edukacyjnym. Kanwą projektu jest koncert złożony z krótkich, starannie dobranych utworów muzyki klasycznej wykonywanej przez kwintet smyczkowy i dwójkę solistów (flet, klarnet) oraz instrumenty perkusyjne.

Koncert przeplatany jest prelekcją animatorki (Pani Nutka), który poprzez krótkie opowiadania i pytania zadawane słuchaczom wciąga ich do interakcji. Słuchacze wraz z animatorką, przy współdziałaniu muzyków, uświadamiają sobie czym jest muzyka, od kiedy towarzyszy człowiekowi, jaką rolę spełnia w jego życiu, kim jest kompozytor, dyrygent, a kim muzyk instrumentalista. Poznają również podstawowe instrumenty muzyczne, a także zaznajamiają się z podstawowymi pojęciami używanymi w muzyce jakimi są m.in. forma muzyczna, dynamika i artykulacja.

Projekt ma szeroki wymiar edukacyjny – umożliwia wysłuchanie wybitnych utworów muzycznych pochodzących z różnych epok, daje okazję poznania historii ich powstania, zaznajamia z sylwetkami kompozytorów i czasami w których tworzyli, przedstawia instrumenty muzyczne będące podstawą orkiestry symfonicznej. Wiedza zyskana podczas interaktywnej lekcji muzyki ma uczynić tą dziedzinę sztuki bardziej zrozumiałą i przystępną.

Zwieńczeniem projektu jest udział w krótkich warsztatach gry na prostych instrumentach perkusyjnych (marakasy, triangiel, werbel, pudełko akustyczne, tamburyn) i wspólne wykonanie wraz z muzykami fragmentu “Symfonii Dziecięcej” Józefa Haydna. Projekt adresowany jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale również do ich opiekunów, którzy przybyli z nimi na koncert, rodziców i dziadków.

Projekt zachęca do szukania osobistego kontaktu z muzyką i buduje kompetencje odbiorców kultury wśród młodych słuchaczy. Dzięki swobodnej i przyjaznej formule stanowi doskonałą formę spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin oraz grup rówieśniczych.

Wykonawcami koncertu są członkowie zespołu ARSO Ensemble tworzony przez profesjonalnych muzyków, koncertmistrzów, członków orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej a także doświadczonych kameralistów. Są to: Robert Naściszewski, Orest Telwach, Piotr Gajda, Anna Naściszewską, Sławomir Ujek. Muzycy czynnie wykonują swój zawód, koncertując w Polsce.       i poza jej granicami, biorą udział w ważnych wydarzeniach artystycznych i festiwalach, nagrywają płyty. Każdy z artystów posiada wyższe wykształcenie muzyczne (ukończone studia muzyczne, tytuł magistra sztuki, w kilku wypadkach studia podyplomowe) a także wykształcenie  pedagogiczne.  Zespół  ma  na  swoim  koncie  wiele  koncertów  kameralnych   w Polsce i za granicą, udział w wielu festiwalach, jak również zrealizował przedsięwzięcia edukacyjne i promujące muzykę klasyczną. W koncercie wezmą udział również zaproszeni soliści: Magdalena Margańska – Dec (flet), Piotr Lato (klarnet) oraz Jacek Rzym (dzwonki orkiestrowe, instrumenty perkusyjne). Animatorką koncertu jest Anna Podkościelna – Cyz.

Zgłoszenia na audycję muzyczną przyjmuje Biuro Koncertowe:

Grażyna Homa – organizator pracy artystycznej
g.homa@filharmonia.rzeszow.pl
biuro@filharmonia.rzeszow.pl
  17 862 85 07

FORMULARZ POTWIERDZENIA REZERWACJI – DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH (po uprzedniej rezerwacji telefonicznej) –  >>DO POBRANIA<<

Koncert przeznaczony dla słuchaczy do 3 klasy szkoły podstawowej.